Kadra pedagogiczna

 

Szkoła Podstawowa

Agnieszka Czarniak –   dyrektor szkoły język polski,
Lidia Przewozik – wicedyrektor matematyka,
Violetta Matusik język polski, historia
Małgorzata Najberg przyroda, biologia, biblioteka, świetlica
Agnieszka Stasiak język angielski,
Ryszarda Bieś edukacja wczesnoszkolna, muzyka, świetlica
Ks. Krzysztof Góralski religia
Katarzyna Stępczyńska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne,
Edyta Ciechanowska edukacja wczesnoszkolna,
Marcin Pałczyński wychowanie fizyczne,
Katarzyna Woźniak historia, WOS,
Małgorzata Markowska język niemiecki, doradztwo zawodowe,
Ludmiła Małkowska plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne,
Aneta Gadziomska – Wrzesińska matematyka, fizyka,
Iwona Drzewiecka geografia,
Dorota Szmajda chemia,
Piotr Kasperkiewicz informatyka,
Iwona Muszyńska religia,
Aleksandra Paczewska pedagog, świetlica,

 

Przedszkole

Jolanta Kamińska 3-4-latki
Natalia Rogacka, Wiesława Mangutow 5-6-latki