Rada Rodziców

Rada Rodziców:

przewodnicząca –  Renata Jezierska

zastępca przewodniczącej – Monika Nyklewicz

skarbnik – Katarzyna Barańska

klasa I

Angelika Bagińska, Ksymena Walczak, Justyna Matusik

klasa II

Paulina Sobczak, Dorota Rybska, Mirosława Kuczyńska

klasa III

Aleksandra Maciejewska, Monika Fal, Katarzyna Barańska

klasa IV

Ewelina Abbott, Monika Nyklewicz, Magdalena Wodzyńska, Magdalena Mirzejewska

klasa V

Joanna Iglewska, Beata Paradowska, Monika Bogucka

klasa VI

Dorota Rybska, Joanna Graczyk, Justyna Gruszecka

klasa VII

Ewa Łukaszewska, Anna Pawłowska, Magdalena Głowacka

klasa VIII

Renata Jezierska, Katarzyna Barańska, Alina Lis