Kalendarz pracy

Kalendarz pracy Zespołu Szkół nr 2  w roku szkolnym 2019/2020

 1. Rada pedagogiczna (organizacja roku szkolnego 2019/2020) – 29.08.2019r. godz. 1300
 2. Rada pedagogiczna – 10.09.2019r. godz. 1600
 3. Spotkanie z rodzicami – 25.09.2019r. godz. 1600
 4. Rada pedagogiczna szkoleniowa – listopad
 5. Półwywiadówka – 20.11.2019r. godz. 1600
 6. Podanie przewidywanych ocen niedostatecznych w klasach IV – VIII, postępy w nauce klasy I – III do 17 grudnia
 7. Przerwa świąteczna – 23 – 31.12. 2019r.
 8. Wystawienie ocen śródrocznych – 17.01.2020r.
 9. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 20.01.2020r. godz. 1600
 10. Ferie zimowe – 27.01 – 09.02.2020r.
 11. Wywiadówka – 22.01.2020r. godz. 1600
 12. Rada pedagogiczna szkoleniowa – marzec
 13. Półwywiadówka kl. 8 – 18.03.2020r. godz. 1600
 14. Wiosenna przerwa świąteczna – 9.04 – 14.04.2020r.
 15. Egzamin ósmoklasisty – 21, 22, 23 kwietnia 2020r.
 16. Półwywiadówka kl. 1-7 – 29.04.2020r. godz. 1600
 17. Badanie wyników nauczania – klasy III – maj
 18. Podanie informacji do rodziców o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną – do 15.05.2020r.
 19. Podanie proponowanych ocen rocznych – 02.06.2020r.
 20. Wystawienie ocen rocznych – 16.06.2020r.
 21. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 18.06.2020r.
 22. Koniec roku przedszkolnego – 25.06.2020r.
 23. Koniec roku szkolnego – 26.06.2020r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.01.2020r.

03.01.2020r.

12.06.2020r.

Egzamin ósmoklasisty

 • 04.2020r. – egzamin z języka polskiego (120 min)
 • 04.2020r. – egzamin z matematyki (110 min)
 • 04.2020r. – egzamin z wybranego języka obcego (90 min)