MEN

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Bezpieczny Internet

           Internet stał się  nieodłączną częścią naszej codzienności. To, co jeszcze niedawno robiliśmy w sposób tradycyjny, dziś szybko i sprawnie wykonujemy wirtualnie. Obecnie w sieci zrobimy zakupy, posłuchamy muzyki, obejrzymy film, zapłacimy rachunki, napiszemy list czy odbędziemy rozmowę       z rodziną lub przyjaciółmi. Jest nieocenionym źródłem wiedzy, wymiany doświadczeń, miejscem wirtualnych spotkań z innymi ludźmi. Pełni funkcję poznawczą, społeczną, rozrywkową. Wielość zalet wirtualnej rzeczywistości nie może jednak zakryć zagrożeń, które się w niej kryją. Warto więc poznać podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

ZASADY  BEZPIECZNEGO  KORZYSTANIA  Z  INTERNETU  PRZEZ  DZIECI

 1. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest.
 2. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu.
 3. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku.
 4. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi rodzice. Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym.
 5. Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć
 6. Nie dokuczaj innym. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.
 7. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie !

10    PORAD  DLA  RODZICÓW  

DOTYCZĄCYCH  BEZPOŚREDNIEGO  KORZYSTANIA   Z  INTERNETU  

PRZEZ  DZIECI

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.                                                

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

Przydatne strony:

www.sieciaki.pl
www.fdn.pl
www.saferinternet.pl
www.dbi.pl
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl
www.dyzurnet.pl.

SZANOWNI RODZICE, UCZNIOWIE

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca zaczynamy zdalną edukację. Na chwilę obecną będzie ona trwała do 10 kwietnia 2020 r.

Nauczanie zdalne obejmuje wszelkie działania, ucznia i nauczyciela, które służą do realizacji celu lekcji.

Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w formie wypracowanych wcześniej praktyk. Główne narzędzia komunikacji to:

 • dziennik elektroniczny Librus
 • służbowa poczta elektroniczna nauczyciela
 • materiały z kujawsko-pomorskiej e-szkoły
 • platforma e- podręczniki
 • programy TV i audycje radiowe
 • media społecznościowe
 • arkusze CKE
 • programy do videokonferencji
 • kontakt telefoniczny z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielem

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest trudna dla nas wszystkich. Uczymy się wspólnie jak żyć w tej nowej, stresującej i niepewnej rzeczywistości. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby dzieci były bezpieczne i mogły dobrze, w sposób wartościowy spędzić czas w domu. A my, nauczyciele, staramy się robić to, co zawsze, pomagać. Wiemy, że możemy liczyć na Wasze zrozumienie i wsparcie.

Agnieszka Czarniak

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

w Brześciu Kujawskim

Koronawirus

Szanowni Rodzice.

Od 12 marca 2020 r. zajęcia w placówkach oświatowych zostają zawieszone na dwa tygodnie.

12 i 13 marca 2020 r. nie będą odbywały się w szkołach zajęcia dydaktyczne, jedynie opiekuńczo- wychowawcze.

Od 16 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkół.

Szczegółowe informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli dostępne są pod adresem

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Święto Szkoły

8 listopada to święto naszej placówki ściśle związanej z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, który jest jej Patronem. Uczniowie przygotowali uroczysty apel, który uświetnił polonez w wykonaniu uczniów klasy ósmej i siódmej. Honorowymi gośćmi byli: ks. Proboszcz Ireneusz Juszczyński, dyrektor CUW- Mariusz Czyżniejewski, sekretarz Gminy -Joanna Wąsikowska-Kubacka, przewodnicząca Rady Rodziców- Renata Jezierska. Po uroczystości, w obecności Gości i trójek klasowych, zostały poświęcone pomoce dydaktyczne potrzebne w realizacji treści z chemii, fizyki i biologii. Dyrektor szkoły Agnieszka Czarniak wręczyła pamiątkowe dyplomy- podziękowania na ręce pani sekretarz i dyrektora dla burmistrza Tomasza Chymkowkiego i pani Justyny  Ziemeckiej. Dzięki ich inicjatywie i wsparciu udało się ten projekt zrealizować. Ciekawość uczniów nie miała końca. Goście spędzili miło czas przy torcie w kolorze biało- czerwonym, za który dziękujemy fundatorce – Alinie Lis. Kolejnym etapem uroczystych obchodów Święta Niepodległości był III Bieg Małego Piłsudczyka. Najlepsza ,,Złota Dziesiątka Dwójki” została nagrodzona pamiątkowymi dyplomami. Podziękowania dla Policji, która obstawiała trasę biegu z myślą o bezpieczeństwie zawodników. Po biegu uroczystość dalej miała miejsce w sali gimnastycznej- dla chętnych krzyżówki, kolorowanki, rebusy. Do zabawy włączyli się najmłodsi, czyli przedszkolaki z wychowawczyniami. Pląsom i śpiewom nie było końca. Podniosłym momentem było wspólne śpiewanie pieśni legionowych i wspólne odśpiewanie hymnu narodowego o godz.11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji MEN- Szkoła do hymnu, w której udział zgłosiła dyrektor szkoły. Rada Rodziców ufundowała dla przedszkolaków i uczniów cukierki.

Nagrodzeni w biegu: Dominik Sobieraj (najlepszy czas), Jakub Pawłowski, Kacper Musiał, Julia Iglewska, Filip Łojewski oraz z grupy młodszej: Julia Rakowska, Filip Suszek, Błażej Tuchorski, Robbie Abbott, Jakub Graczyk. Gratulujemy.

XIX Dzień Papieski

XIX Dzień Papieski pod hasłem: Wstańcie, chodźmy!

Program artystyczny poświęcony był pontyfikatowi polskiego Papieża. Uczniowie zaprezentowali wiersze, pieśni, wspomnienia. Wspólnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II- Barkę.

Został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny na ,,Portret Jana Pawła II”. Komisja nagrodziła prace uczniów:  Dominika Maciejewska, Maja Barańska, Natasza Adamczyk,  Maja Sołtysińska, Natan Dąbek , Wiktoria Chwiałkowska, Jakub Chwiałkowski, Julia Barańska, Sylwia Lis. Gratulujemy.  Nagrody ufundował Ksiądz Proboszcz Ireneusz Juszczyński

Dzień Edukacji Narodowej

Najmłodsi, czyli przedszkolaki, zaprezentowali swój występ artystyczny i złożyli uroczyste ślubowanie. Otrzymali upominki i zostali pasowani na pełnoprawnego Przedszkolaka. Uczniowie klas IV-VI przygotowali program artystyczny. Gościnnie wystąpiła zeszłoroczna absolwentka, Becky Abbott, która przepięknie zaprezentowała wzruszającą piosenkę. Chór umilił występy programem muzycznym.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Przedstawiciele klas i chętni uczniowie zaprezentowali swoje programy na plakatach wyborczych. Opiekunowie SU- Katarzyna Stępczyńska i Aneta Gadziomska- Wrzesińska zorganizowały sztab wyborczy i wybory. Każdy uczestnik na forum zaprezentował jeszcze raz swój program i społeczność szkolna przystąpiła do wyborów. Każdy mógł oddać jeden głos. Przewodniczącą została Oliwia Graczyk, w skład SU weszli reprezentanci: Wiktoria Sobieraj, Filip Suszek, Adrian Zaborowski, Adrian Klimczak, Jakub Pawłowski, Julia Barańska, Maja Sołtysińska. Gratulujemy.

Bezpieczni na drodze

10 października uczniowie spotkali się z przedstawicielami policji we Włocławku odnośnie bezpieczeństwa w drodze do szkoły i bezpiecznego powrotu do domu. Dodatkowo przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Włocławku- Piotr Krygier i Jacek Jabłoński wręczyli uczestnikom odblaski, które ułatwiają widoczność  na drodze i zwiększają bezpieczeństwo.

Tornister misyjny

Nasza szkoła włączyła się, w ramach szkolnego Caritasu prowadzonego przez ks. Krzysztofa Góralskiego, do ogólnopolskiej akcji ,,Tornister misyjny”. Uczniowie przynosili tornistry, plecaki, zeszyty, przybory szkolne… , szczególnie zaangażowała się klasa VIII. Podziękowania dla wszystkich, którzy potrafią dzielić się z innymi, tym, co mają. Ksiądz Proboszcz Ireneusz Juszczyński ufundował upominki wszystkim, którzy zaangażowali się czynnie w akcję.