Patron

Józef Klemens Piłsudski – działacz niepodległościowy, polityk, mąż stanu, Pierwszy Marszałek Polski.

05.12.1867 Józef Klemens Piłsudski urodził się w Zułowie na Wileńszczyźnie

patron1

1885 matura i początek studiów medycznych w Charkowie
1887 – 1892 pierwsze aresztowanie i zesłanie na pięć lat na Syberię
1893 początek działalności politycznej w PPS
1900 ponowne aresztowanie i ucieczka z więzienia
1906 utworzenie własnej partii PPS – Frakcja Rewolucyjna; objęcie kierownictwa nad organizacją bojową PPS
1908 utworzenie we Lwowie Związku Walki Czynnej
01.12.1912 Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych mianuje J. Piłsudskiego komendantem głównym Polskich Sił Zbrojnych, na wypadek wojny z Rosją
06.08.1914 wymarsz 1. Kompanii Kadrowej z Krakowa

patron2

1914 – 1916 walki Legionów na froncie przeciwko Rosji
VII 1917 „Kryzys Przysięgowy”; aresztowanie i wezwanie do Magdeburga
22.11.1918 objęcie stanowiska tymczasowego naczelnika państwa (11 listopada przejął władzę nad wojskiem)
1919 – 1920 dowodzenie działaniami w wojnie polsko-bolszewickiej jako Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa
19.03.1920 nominacja na Pierwszego Marszałka Polski

patron3

1923 wycofanie się z życia politycznego
V 1926 kierowanie polityką państwa i wojskiem; pełnienie funkcji: ministra spraw wojskowych i od sierpnia – generalnego inspektora sił zbrojnych (październik 1926 – czerwiec 1928 i sierpień – grudzień 1930 – premier)
12.05.1935 śmierć Józefa Piłsudskiego w wyniku choroby nowotworowej.

patron4